Odmeny a náhrady všetkých notárov v Slovenskej republike sa počítajú rovnako a to podľa vyhlášky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu (napríklad kúpna cena pri kúpnej zmluve, hodnota nehnuteľnosti pri darovacej zmluve a pod.).

Príklady - poplatky (všetky vypočítané poplatky sú orientačné a bez 19 % DPH):

Kúpna zmluva na byt - cena bytu 35.000 €, jeden predávajúci, jeden kupujúci, päť strán notárskej zápisnice

228 €
(6868,73 Sk)

Založenie s.r.o. - spísanie všetkých listín a návrhu na obchodný register, overenie podpisov na všetkých potrebných listinách, poplatok pri základnom imaní 5.000 €

ca. 230
( ca. 6928,98 Sk)

Vyžiadanie a vydanie výpisu z obchodného registra - 2 strany, vrátane nákladov na vyžiadanie

2,99 €
(90,08 Sk)

Zmluva o pôžičke a exekučný titul, pôžička 2.000 €, jeden dlžník, jeden veriteľ, tri strany notárskej zápisnice

30,35 €
(90,08 Sk)

Registrácia záložného práva k automobilu do NCRzp, hodnota pohľadávky 12.000 €

67 €
(2018,44 Sk)

Uloženie splnomocnenia do notárskeho centrálneho registra listín na dobu kratšiu ako 14 dní

1,73 €
(52,12 Sk)

Osvedčenie priebehu valného zhromaždenia s.r.o. alebo akciovej spoločnosti, štyri strany, žiadne prílohy

175 €
( 5272,05 Sk)

   

Konverzný kurz je 1 € / 30,1260 SKK

Prehľad notárskych poplatkov - príloha vyhlášky č. 31/1993 Z.z.